kontakta btn   prislista btn

SN SM

Videopaket

REKLAMFILM

KOMBINATIONEN av rörlig bild och ljud är svårslagen
för att fömedla ett budskap till din målgrupp. Tillsammans med vetskapen om att
våra medievanor förändras och vi ser allt mer på tv digitalt
är reklamfilm en effektiv marknadsföringskanal.

Längden på reklaminslaget är ca 15 sekunder.
Filmen visas både på dator, surfplatta och mobil, 
helt enkelt där användraren finns för tillfället.

Ni syns med preroll på webb-tvklippen samt i 
nyhetsflödet (outstream video).